Kategorie

Výrobci

Žádný výrobce

Dodavatelé

Prodejna Mariánské Lázně

Odběr novinek

 

 

 

 

Všechny výrobky z drahých kovů, se kterými obchodujeme, jsou řádně označeny státní puncovní značkou a také naší odpovědnostní značkou, která nám byla přidělena puncovním úřadem ČR.

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Proto se jim snažíme za všech okolností vyjít v co největší míře vstříc. Přesto, pro předejití jakýmkoli případným komplikacím, doporučujeme důkladné přečtení podmínek obsažených v reklamačním řádu společnosti

Doufáme, že budete s naší nabídkou a kvalitou služeb spokojeni a věříme, že náš obchod v budoucnu opět navštívíte. Jakékoliv Vaše připomínky či dotazy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu obchod@artmode.cz 

Obecné záruční podmínky:

 1. Naše společnost odpovídá zákazníkovi za vady zboží, jež se na tomto zboží vyskytnou v průběhu záruční doby. Při koupi zboží v internetové prodejně platí stejné záruční podmínky jako při koupi zboží v "kamenné prodejně". Tzn., že zboží zakoupené v naší prodejně má záruku 24 měsíců od data převzetí zboží, není-li výrobcem poskytnuta delší záruční lhůta. Lhůta 24 měsíců vyplývá z ustanovení § 620 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku).

 2. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či opotřebováním

Reklamační podmínky:

 1. Při převzetí Vaší objednávky doporučujeme zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky a to bez zbytečného odkladu, bezprostředně po převzetí.

 2. V případě, že zákazník zjistí na dodaném zboží vady, má možnost toto zboží reklamovat:

  1. Zboží u nás zakoupené je možno vrátit formou doručení na adresu prodejny, prostřednictvím České pošty, a to formou balíku (nikoli však na dobírku). Balík musí obsahovat výrobek v originálním balení, dodací list, záruční list, doklad o zaplacení, popřípadě certifikát a také písemné důvody reklamace.

  2. Zboží je možno vrátit také přímo v prodejně společnosti na adrese: Gegaj company s.r.o. Švehlova 504 , 500 02 Hradec Králové

 1. V případě uznání reklamace postupujeme takto:

  1. Je-li vada odstranitelná, naše společnost vadu odstraní a výrobek opraví v co možná nejkratší době k úplné spokojenosti zákazníka a to na náklady společnosti.

  2. Je-li vada neodstranitelná, po domluvě se zákazníkem nabízíme poskytnutí slevy, výměnu vadného zboží za nové nebo za jiný výrobek, popřípadě vrácení peněz formou složenky či složením předmětné částky na účet uvedený zákazníkem.

Naše společnost zajistí vyřízení reklamace v co možná nejkratší době. Vyhrazuje si však právo možnosti využít zákonné 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace ode dne přijetí. Záruční doba je prodloužena o dobu reklamačního řízení.


Slevy

» Všechny slevy

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 49 5513276

Kontakt na naši zákaznickou linku